HENRY rukavice synt.useň/nylon VK01010055
Varianty