zátky BILSOM 304-L 33dB vlákno VK12010021
Varianty