zátky BILSOM 303-S 33dB vlákno VK12010020
Varianty