zátky HL LASER LITE 35dB C1048 VK12010007
Varianty