náplň zátky BILSOM 303-S 1000ks VK12010006
Varianty