náplň zátky BILSOM 303-L 1000ks VK12010005
Varianty