náplň zátky BILSOM 303-L 400ks VK12010004
Varianty