náplň zátky BILSOM 303-S 400ks VK12010003
Varianty