NIGHTFISH OB holiny PVC/Nitril VK06050050
Varianty