ROYD ruk. TC/LATEX PM /kameník VK01040042
Varianty