FR11 triko DL navy nehoř.antistat. PW03010015
Varianty