zátky 403M1130 vrub, pleten.vlákno --12010103
Varianty