GORDON refl.kalhoty PES/PU oranž --02160010
Varianty