EMERTON softshell zim.bunda Č/O --02070177
Varianty