RUFF 11 ruk. NITRIL PM manžeta --01040231
Varianty