RUFF 10 ruk. NITRIL PM manžeta --01040230
Varianty