FRANCOLIN 10" ruk. lícová hovězina --01020030
Varianty